Month: March 2019

คนใดกันแน่ออกรถป้ายแดง ควรจะอ่าน

รถยนต์ใหม่ทะเบียนป้ายแดงเป็นใช้รถยนต์ใหม่แกะกล่องที่พึ่งจะซื้อเพื่อการรอคอยทะเบียนป้ายขาวโดยจะมีช่วงเวลาสำหรับการขับใช้งานที่ถูกกฎหมายเพียงแค่ 30 วันเพียงแค่นั้น ป้ายแดงในประเทศไทยบ่งบอกถึงถึงความเป็นรถยนต์ใหม่ที่พึ่งจะซื้อ รวมทั้งใช้ช่วงเวลาสำหรับเพื่อการรอคอยป้ายนานโดยประมาณหนึ่งเดือน เว้นแต่กฎที่ต้องปฏิบัติตามของ พระราชบัญญัติจราจร ที่เกี่ยวกับการขับใช้งานรถยนต์ป้ายแดงแล้ว ยังมีข้อบังคับเกี่ยวกับการห้ามใช้งานในแบบต่างๆอีกด้วย และก็นี่เป็น 5 ข้อควรจะทราบของรถยนต์ใหม่ที่ใส่ป้ายทะเบียนสีแดงซึ่งมีเฉพาะในไทยเพียงแค่ประเทศเดียวเพียงแค่นั้น

จะขายรถมือสอง ควรตั้งราคาอย่างไร

จะขายรถมือสอง ควรตั้งราคาอย่างไร

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่มา เช่นเดียวกันกับการใช้รถยนต์  เมื่อรถยนต์คันเก่าของเราขายออกไปก็เพื่อจะได้ซื้อรถยนต์คันใหม่มาใช้งานแทน  แต่คำถามมีอยู่ว่า…แล้วรถของเราที่จะนำออกไปขาย ควรจะตั้งราคาอย่างไรให้เหมาะสม? ในบทความนี้เราขอแนะนำวิธีการขายรถมือสองว่าควรตั้งราคาอย่างไร  มีดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลตลาดรถยนต์ ประเมินราคากลาง

สิ่งที่ต้องทราบ เมื่อจะซื้อรถยนต์มือสอง

1. ได้รถยนต์ใหญ่มากยิ่งกว่าในราคาเสมอกัน หากคุณเห็นว่างบประมาณคุณมีข้อจำกัดแล้วอยากรถยนต์ขนาดใหญ่กว่า รถยนต์มือสอง นับเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดเป็นอย่างมาก คุณได้โอกาสที่จะซื้อรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่า ในงบประมาณเดียวกัน